OnSite Power

OnSite Power je největším provozovatelem malých a středních mikroelektráren v České republice. Instaluje kogenerační jednotky, které využívají plyn a vyrábějí elektřinu a teplo, a ve výsledku šetří náklady na spotřebu energie. Pro společnost zajišťujeme administrativní podporu. Šesti členný tým maminek spravuje a aktualizuje databázi potenciálních zákazníků společnosti. Maminky zjišťují o zákaznících všechny potřebné údaje nutné nejen pro následné oslovení, ale především pro vyhodnocení potenciálu zákazníků.