Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je dlouhodobá sociální dávka vyplácená rodinám s nízkými příjmy coby příspěvek na náklady s výchovou a výživou nezaopatřeného dítěte. Jaké dítě může čerpat dávku? Na přídavek má nárok dítě nezaopatřené. Nezaopatřené dítě je dítě, které neukončilo povinnou školní docházku nebo dítě které se připravuje na budoucí povolání (např. studuje, navštěvuje rekvalifikační kurz … Pokračování textu Přídavek na dítě