Naše projekty

ZeitGeist SE / lékařská aplikace FetView

FetView je unikátní gynekologická online aplikace určená zejména pro prenatální diagnostiku, kterou aktuálně využívají lékaři ve 25 zemích na 4 kontinentech. Jejím provozovatelem je německá společnost ZeitGeist SE. Maternum pro značku FetView zajišťuje kompletní správu facebookového profilu @myfetview, komunikaci na sociálních sítích a komunitních webech, tvorbu odborného i laického obsahu pro stránky myfetview.com a fetview.com. Pro společnost ZeitGeist jsme sestavili tříčlenný tým složený z novinářky, specialistky na sociální sítě a PR manažerky, který plně pokrývá klientovy potřeby a umožňuje vzájemnou zastupitelnost.


OnSite Power

OnSite Power je největším provozovatelem malých a středních mikroelektráren v České republice. Instaluje kogenerační jednotky, které využívají plyn a vyrábějí elektřinu a teplo, a ve výsledku šetří náklady na spotřebu energie. Pro společnost zajišťujeme obchodní podporu. Dva pěti členné týmy maminek spravují a aktualizují databázi klientů, vyhledávají a oslovují nové klienty, prezentují služby společnosti a koordinují schůzky obchodnímu týmu klienta.


Taneční škola Ruben-Dance

Taneční škola Ruben-Dance vyučuje latinsko-americké tance, přičemž klade důraz na jejich originální pojetí. Výuku ve škole proto vedou pouze rodilí tanečníci. Taneční škola nabízí rovněž celovečerní taneční programy, vystoupení, team-buildingové akce a jiné. Dvoučlenný tým Maternum zajišťuje komplexní komunikaci klienta s důrazem na sociální sítě. Rovněž zastupuje klienta při jednání s potenciálními zákazníky a partnery.