O nás

Být matkou naplno a přitom zůstat pracovně aktivní, dále rozvíjet své dovednosti a znalosti. To je přístup k mateřství, který přináší Maternum.

Centrum Maternum bylo založeno v roce 2015, aby nabídlo aktivním matkám pracovní příležitosti, které lze sladit s rodičovstvím, a které zároveň efektivně zhodnocují zkušenosti a znalosti maminek.

Práce v Maternu je přizpůsobena kvalifikaci a časovým možnostem matek. Práci zajišťují maminky ve virtuálních týmech, které jsou sestavené tak, aby naplnily požadavky a potřeby klienta. Matky se navzájem doplňují a alternují. Pro klienta jsou tak služby vždy zajištěny v požadovaném termínu a kvalitě.

V současné době centrum Maternum registruje téměř tři sta maminek, které mají zájem pracovat při mateřské resp. rodičovské dovolené, přičemž většina z nich umí anglicky, některé německy, španělsky, francouzsky nebo rusky. Mezi maminkami jsou manažerky a specialistky v oblasti PR, marketingu, specialistky na sociální sítě, grafičky, zkušené obchodnice, sekretářky a další.

Maminky pocházejí zejména ze Středočeského regionu, ale také z Ostravy, Zlína, Plzně a dalších lokalit České republiky.