Mentor pro start podnikání

Potřebujete poradit, jak nastartovat své podnikání? Načetla jste spoustu marketingových pouček a máte z toho hlavu jako pátrací balón? Potřebujete si ujasnit jaké služby či produkty nabízet, jakou formou a za kolik? Připravujete svůj první plán propagace a chcete své prostředky efektivně investovat?

Poraďte se se zkušenými podnikatelkami a manažerkami marketingu.

S čím Vám mohou naše mentorky poradit?

  • Jak připravit business plán a rozpočet na první rok
  • Jak srozumitelně a atraktivně definovat služby a produkty a stanovit správnou cenu
  • Najít zákazníky pro Vaši službu či produkt a cesty, jak je efektivně oslovit
  • Připravit první marketingový plán a rozpočet
  • Vytvořit obsahově atraktivní webové stránky
  • Zprovoznit základní portfolio komunikace a propagace firmy: profil na Facebooku, Instagramu, LinkedIn, Newsletter…
  • Nastavit Google Analytics, Business Manager pro vyhodnocení Facebooku, Webu
  • Definovat, jak společnost a její služby komunikovat v médiích

Jak mentoring probíhá?

– online (například přes skype)
– vždy individuálně
– v čase dle dohody
– cena je stanovena dle rozsahu práce 1.750,- Kč za 5 hodin (350,- Kč/hodinu)

Naši mentoři

Ing. Zuzana Tinglová, vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obor řízení podniků. Více než patnáct let působí na manažerských pozicích v komerčních i neziskových subjektech, kde měla na starosti komplexní řízení obchodně-marketingové strategie. Od roku 2010 se věnuje mentoringu a poradenské činnosti v oblasti marketingu.

Mia Chmurčiaková je zkušená PR manažerka a správce sociálních sítí.Měla na starosti přípravu tiskových zpráv ve společnosti La Group. Spravovala webové portály, Facebook stránky a servery pro společnosti IBM Delivery, ProPeople Marketing aj. V současné době se věnuje zejména komunikaci na sociálních sítích.

Tereza Dvořáková studovala na ČVUT v Praze softwarové technologie a management, zaměření Web a multimedia. Od roku 2011 se věnuje tvorbě webů a e-shopů, programování (HTML, CSS, Java, Javascript, PHP a Smarty), návrhům aplikací a multimediálních technologií.

Jak se mohu přihlásit?

V případě zájmu o spolupráci s mentorem nás kontaktujte přes formulář níže.

S námi jsou vaše cíle na dosah!

Trvalé bydliště

Souhlasím