Mia Chmurčiaková

Mia je multifunkční pracovník, má zkušenosti v Public Relations, marketingu, CRM i obchodu. Měla na starosti přípravu tiskových zpráv ve společnosti La Group. Spravovala webové portály, Facebook stránky a servery pro společnosti IBM Delivery, ProPeople Marketing aj. V současné době se profiluje jako manažer projektů komunikace na sociálních sítích.