Nastupte na mateřskou dovolenou v klidu

Právě jste zjistila, že čekáte přírůstek do rodiny? Nevíte si rady, jak vyřídit potřebné formality nebo jak oznámit tuto novinu zaměstnavateli? Zajímá vás, na co máte nárok? Nestresujte se, poradíme vám vše, co je třeba zařídit. Ať na mateřskou nastoupíte v naprostém klidu a pohodě.

Jak vše oznámit zaměstnavateli a kdy nastoupit?

Mateřství je důležitý moment v životě rodiny. Přináší sebou řadu změn. Na maminku čeká mimo jiné mateřská dovolená. Dovolená to zrovna není, ale pauza určitě, zejména v profesní kariéře. Nějakou dobu pravděpodobně nezvládnete pracovat, alespoň ne v takovém tempu jako doposud. Neváhejte a novou situaci oznamte zaměstnavateli. Většina maminek tak činí hned po prvním trimestru. Jestli se bojíte, aby vaše práce neměla na těhotenství negativní vliv, poraďte se s lékařem. Standardní termín nástupu na mateřskou je 6 až 8 týdnů před termínem stanoveným lékařem. Konkrétní den nástupu si pak vyberete sama. Ze zdravotních důvodů lze na mateřskou nastoupit i mnohem dříve. Záleží, jak se dohodnete s lékařem.

Dostanete finanční podporu během mateřské?

Pokud jste v průběhu posledních dvou let byla alespoň 270 dní účastníkem nemocenského pojištění, máte na dávku nárok automaticky. Pokud byla před nástupem na mateřskou zaměstnána, můžete být v klidu, pojištění za Vás platil zaměstnavatel. Pokud jste, ať už z jakéhokoliv důvodu v zaměstnání skončila a vejdete se do ochranné lhůty tj. nastoupíte na mateřskou nejpozději 180 dní od ukončení pracovního poměru, máte na podporu nárok také. Pro OSVČ je toto nemocenské pojištění dobrovolné. Pokud si jej sama neplatíte nebo jste momentálně bez zaměstnání, pak nastoupíte hned po narození dítěte na rodičovskou dovolenou, ke které se pojí rodičovský příspěvek.

Jak si o podporu zažádat?

Žádanku o peněžitou pomoc v mateřství vám vystaví gynekolog. Do předvyplněného tiskopisu si jen doplníte datum nástupu a před nástupem na mateřskou jej odevzdáte svému zaměstnavateli. Ten doplní přílohu tiskopisu a dokument pošle na okresní správu sociálního zabezpečení podle svého sídla. Úřad vám bude dávku vyplácet zpětně po měsících, po dobu 28 týdnů. V případě, že budete mít vícerčata, prodlužuje se doba výplaty dávky na 37 týdnů.

Jak vysoký je příspěvek v mateřství

Skvělou zprávou je, že pokud máte vysoký plat, budete mít také vysokou peněžitou pomoc v mateřství. O jeho výši totiž rozhoduje výše vašeho příjmu v posledních 12 měsících. Částka je v mezikroku přepočtena na denní vyměřovací základ za jeden den. A konečná výše mateřské dovolené následně činí 70 procent z denního vyměřovacího základu. Pokud podnikáte a splňujete podmínky pro získání příspěvku, jeho výše záleží na částce, kterou každý měsíc na okresní správu posíláte. Minimální částka, kterou můžete zasílat je 126 Kč. S takovou zálohou si pak přijdete na 4170 Kč měsíčně.

Co po ukončení mateřské?

Mateřská se ukončuje automaticky po uplynutí doby výplaty podpory. Nic nemusíte hlídat. To už je na sociálním odboru. Navíc tou dobou již určitě budete řešit nástup na tvz. rodičovskou dovolenou, která na mateřskou navazuje. I v této době máte nárok na podporu. Tentokrát je ale v kompetenci Úřadu práce. Mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou je výhodné vybrat si zbylou dovolenou od zaměstnavatele. Je to příjemný bonus, na který máte nárok.

Práce při mateřské nebo rodičovské

Skvělou zprávou je, že při mateřské i rodičovské si můžete přivydělávat. Dokonce můžete pracovat i pro svého stávajícího zaměstnavatele. Dejte si ale pozor. Při mateřské nesmíte vykonávat pro zaměstnavatele obdobnou práci na obdobné pozici, na jaké jste byla před nástupem na mateřskou. Při rodičovské už toto omezení neplatí. Čerpáte-li mateřskou z podnikání, nesmíte během jejího čerpání v takovém podnikání pokračovat. Naštěstí zaměstnanci nebo spolupracovníci můžou pracovat dál a tak může vaše podnikání zprostředkovaně běžet a nemusíte živnost ukončovat ani přerušovat. Jestliže je podnikání jen vedlejší činností, pak během mateřské můžete podnikat dále bez omezení. Pokud se chystáte podnikat, podívejte se na náš článek.

Čerpáno z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/pracovni-pravo/materska-dovolena, https://www.jobs.cz/poradna/rady/mimo-zamestnani/materska-a-rodicovska-dovolena/, https://www.rodicov.cz/nastup-na-materskou-dovolenou/, https://www.mesec.cz/kalkulacky/vypocet-materske-pro-osvc/, https://www.penize.cz/rodicovstvi/325180-jak-si-smite-privydelavat-k-materske-a-rodicovskemu-prispevku