Týdenní otcovská dovolená pro péči o novorozence

Věděli jste, že si tatínci mohou vzít týdenní otcovskou dovolenou, aby pomohli mamince s péčí o novorozence? Máte na ni nárok a jaká je výše podpory? Jak si o ni můžete zažádat? Všechny důležité otázky k otcovské dovolené v článku zodpovíme.

Co je otcovská dovolená? Máte na ni nárok?

Jedná se o týden, kdy tatínek může zůstat doma s maminkou a pomoct jí s péčí o novorozence a přitom čerpat dávku z nemocenského pojištění. Tento týden si otec dítěte může vybrat kdykoliv v průběhu prvních 6 týdnů života dítěte. Podmínkou pro obdržení podpory je, že byl otec předtím účastníkem na nemocenském pojištění. Nárok na podporu má pouze otec zapsaný v rodném listu dítěte. Podrobnější podmínky nároku na dávku otcovské poporodní péče stanovuje zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. Podobně jako je to u peněžité pomoci v mateřství, během podpůrčí doby nesmí otec pracovat v zaměstnání, za které je mu dávka přiznána a vyplácena. Dávka pro otce není vázána na počet dětí, stejnou výši bude tedy čerpat i tatínek s vícerčaty.

Jak o dávku zažádat?

Na e-portálu ČSSZ stačí stáhnout formulář s názvem „Žádost o dávku otcovské poporodní péče“. Ve formuláři vyplníte údaje o otci, zaměstnavateli, dítěti a způsob vyplacení peněz. Podobně jako u žádosti o peněžitou pomoc v mateřství předá tatínek předvyplněnou žádost svému zaměstnavateli, který doplní potřebné údaje a po uplynutí 7 dnů odešle celý vyplněný tiskopis společně s vyplněnou přílohou k žádosti o dávku nemocenského pojištění na příslušný OSSZ.

Víte jak zažádat o porodné? Pokračujte také zde: https://maternum.cz/porodne/

Výpočet výše otcovské

Stejně jako výše dávky pro maminky i výše dávky pro tatínky je přímo závislá na rozhodném dosaženém příjmu ze zaměstnání. Tento příjem bývá z pravidla počítán z předchozích 12 kalendářních měsíců. Zjednodušíme-li výpočet, pro získání denního vyměřovacího základu vezmeme souhrn všech hrubých příjmů otce za poslední rok a vydělíme jej počtem dní, které tatínek odpracoval. Denní dávka je dále vypočtena jako 70% vašeho průměrného redukovaného denního vyměřovacího základu. Konkrétní výši redukčních hranic platných vždy k 1.1. sděluje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů. Otcovská se vyplácí vždy zpětně a bývá nižší než výše náhrady mzdy za dovolenou, což pocítí především tatínci s vysokými příjmy. Je k tomu však nutno přistupovat tak, že můžete být doma s novorozeným miminkem a ještě vám to stát zaplatí.

Kdy byla zavedena otcovská dovolená

Na týdenní dovolenou mají otcové nárok od roku 2018. Do té doby měli otcové nárok čerpat dovolenou pouze místo matky. V roce 2018 bylo nově zavedeno, že mohou být jeden týden doma s matkou, aby jí pomohli s péčí o novorozence ve věku do 6 týdnů.

Čerpáno z: https://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/tydenni-otcovska-dovolena-v-roce-2020-podivejte-se-kolik-muzete-ziskat-1365544 , https://www.cssz.cz/web/cz/otcovska , https://www.oecd.org/els/soc/PF2_1_Parental_leave_systems.pdf