Když neplatí výživné

Stalo se Vám, že na účet Vám nepřišlo od bývalého partnera výživné, jak mělo? Co teď? Na koho se obrátit?

Jak se bránit?

Pokud Vám nechodí výživné, jak má, máte právo obrátit se na soudního exekutora s návrhem na nařízení exekuce. Rozhodně s tím zbytečně nečekejte do chvíle, kdy bude částka veliká, s většími obtížemi budete pak dosahovat toho, co Vám náleží.

K Vašemu návrhu na nařízení exekuce potřebujete rozhodnotí soudu o výživném. Pokud částku nemáte potvrzenou soudem, není vymahatelná. Exekutor pak sám zváží, jak se k Vašemu výživnému dostane. Jednou z možností je nařízení srážek ze mzdy, další např. exekuční zabavení a prodej části majetku Vašeho bývalého partnera.

Návrh ministryně práce a sociálních věcí

Problémem je čas, který uběhne, než se dostanete k tomu, na co máte nárok. A to nemluvíme o variantě, že Váš bývalý partner nemá z čeho zaplatit. Proto ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová přichází s návrhem, aby v takových situacích finančně vypomohl stát. Podmínky pro výpomoc o státu by měl být podaný návrh na exekuci, nezaplacení výživného alespoň dvakrát po sobě a skutečnost, že dítě plní povinnou školní docházku. Plán paní ministryně je však stále v plenkách, ještě se o něm bude jednat.

Co hrozí neplatiči

Neplatiči by měli vědět, že se dopouštějí trestného činu. Pokud nezaplatí více jak čtyřikrát po sobě, hrozí jim trest odnětí svobody až na dva roky. Pokud jejich neplacení bude mít vážné následky, můžou si následně odpykat trest odnětí svobody až na šest let!

Čerpáno z: https://aperio.cz/vyzivne/, https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zalohovane-vyzivne-malacova-ministerstvo-prace-a-socialnich-veci.A191002_132736_domaci_kop