Výživné

Jste v rozvodovém řízení? Jak to bude s péčí o děti? Kdo komu bude platit výživné? Co to přesně výživné vlastně je?

Co je výživné?

Výživné je dávka vyplácená osobou zatíženou vyživovací povinností člověku, který se stará o dané dítě. Nejčastěji jde o částku, která je vyplácená na měsíční bázi, soud však může nařídit, aby jeden z rodičů vyplatil větší sumu peněž najednou a z ní pak poskytovat měsíční částku druhému rodiči.

„Dohodneme se nebo ne?!“

To je první otázka, kterou byste si měli položit. Pokud se dohodnete na částce sami, soud většinou jenom potvrdí vámi zvolenou částku. Měli byste vzít v potaz vaše příjmy i potřeby dítěte. Do výživného se nezapočítá jenom jídlo a ošacení, ale třeba i mimoškolní aktivity, doprava dítěte, náklady na jeho koníčky atd. Do výživného se nezapočítávají dárky, kapesné nebo náklady jednorázového charakteru. Teprve pokud se nedohodnete, do hry vstupuje soud.

Jak určuje výši výživného soud?

Soud počítá s čistým příjmem plátce výživného. Suma se pak určuje procentuálně dle věku vyživovaného dítěte: do 5 let 11-15%, 6-9 let 13-17%, 10-14 let 15-19%, 15-17 let 16-22%, nad 18 let 19-25%. Pokud je dětí více, bere se věk staršího dítěte a soud se pak kloní k horní hraci rozpětí.

Pokud máte dítě ve střídavé péči, může se stát, že soud nenařídí placení výživného ani jedné straně.

Změna výše výživného

Z rozčlenění dle věku dítěte je patrné, že by se výše výživného měla měnit. Pokud stoupnou náklady na péči o dítě (např. vlivem jeho zdravotního stavu, nastoupení do školy v jiném městě atp.), podejte návrh na změnu výše výživného. Novou částku si opět nechte potvrdit soudem, jenom tak je částka vymahatelná.

Do kdy platit výživné?

Vyživovací povinnost zaniká momentem, kdy je dítě schopné se samo živit. Nejčastěji po dokončení školy nástupem do zaměstnání. Zánik vyživovací povinnosti si opět nechejte potvrdit soudem. Vyživovací povinnost nezaniká automaticky dokončením školní docházky nebo dovršením věku 26 let. Vyživovací povinnost můžete mít i déle, pokud se dítě stále připravuje na budoucí povolání. Vyživovací povinnost také zaniká pokud se dítě vdá nebo ožení. Vyživovací povinnost pak přechází na manžela či manželku dítěte.

Čerpáno z: https://www.aperio.cz/vyzivne/, https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zalohovane-vyzivne-malacova-ministerstvo-prace-a-socialnich-veci.A191002_132736_domaci_kop