Papírování po porodu

Nedávno jsme v naší poradně řešili administrativní úkony před porodem. Ani po porodu si neoddechnete od úřadování. Ale nebojte, nebude to tak zlé. Připravili jsme si pro Vás kontrolní seznam.

Prohlášení o otcovství

To se týká jenom těch, co to nestihli před porodem. U takových opozdilců prohlášení už nebude zadarmo. I tak to udělejte, jinak otec nebude mít vůči dítěti žádná práva ani povinnosti.

Prohlášení můžete učinit na kterékoli matrice. Budete k tomu potřebovat: občanské průkazy a rodné listy rodičů dítěte. Pokud navíc žijete s cizincem, budete si muset sjednat soudního tlumočníka, který na matrice přeloží samotné prohlášení i komunikaci s úředníkem.

Rodný list

Rodný list vystavuje matrika, kde se dítě narodilo, nikoli matrika Vašeho trvalého bydliště.

Jestliže žijete ve svazku manželském, k vystavení rodného listu budete muset mít kopii oddacího listu, občanských průkazů a souhlasné prohlášení obou rodičů o jméně a příjmení dítěte.

Pokud s partnerem sezdaní nejste, připravte si prohlášení o otcovství a rodné listy rodičů.

Někdy vystavení rodného listu zařizuje porodnice, jindy je potřeba na rodné matrice o něj požádat, informujte se proto v nemocnici.

Žádost o porodné a přídavek na dítě

Pokud máte nízké příjmy, můžete dosáhnout na porodné a přídavek na dítě. O tyto dávky se žádá na úřadu práce. Více informací najdete ve článcích:

https://maternum.cz/pridavek-na-dite/
https://maternum.cz/porodne/

Kde dále nahlásit narození Vašeho drobečka?

S rodným listem dítěte byste měli zajít:

  1. Na zdravotní pojišťovnu – dítě musíte přihlásit ke zdravotnímu pojištění do osmi dní, jinak Vám hrozí pokuta. Zpočátku musíte zajít na pojišťovky matky, teprve poté můžete pojišťovnu změnit.
  2. Za zaměstnavatelem
  3. Na městský úřad kvůli přihlášení k poplatku za odpad
  4. Pronajímateli či společenství vlastníků

Čerpáno z: https://www.finance.cz/499612-materska-rodicovska/, https://www.penize.cz/rodicovstvi/334485-porod-na-dohled-jake-formality-vyridit-pred-nim-jake-tesne-po-nem