Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je dlouhodobá sociální dávka vyplácená rodinám s nízkými příjmy coby příspěvek na náklady s výchovou a výživou nezaopatřeného dítěte.

Jaké dítě může čerpat dávku?

Na přídavek má nárok dítě nezaopatřené. Nezaopatřené dítě je dítě, které neukončilo povinnou školní docházku nebo dítě které se připravuje na budoucí povolání (např. studuje, navštěvuje rekvalifikační kurz atp.) nebo se nemůže pro svůj zdravotní stav samo živit. Jako nezaopatřené dítě se vidí i dítě, které ukončilo studium a je vedeno v evidenci žadatelů o práci na příslušném úřadě práce.

Nejdéle může pobírat dávku dítě do věku 26 let.

Jak nízké musí být příjmy rodiny, aby Vám dávka byla přiklepnuta?

Pro přiznání dávky příjmy rodiny nesmí přesáhnout 2,7 násobek životního minima. Životní minimum se vypočítává podle počtu osob v domácnosti, ale i podle věku dětí. Zdali Vaše konkrétní rodina dosáhne na dávku, si můžete ověřit na následující kalkulačce:

https://www.penize.cz/kalkulacky/pridavky-na-dite#pridavky-dite

O jakou částku jde?

Výše dávky závisí na věku dítěte. Na dítě do 6 let dostanete měsíčně 500Kč, do 15 let 610Kč a do 26 let 700Kč. Pokud navíc jeden z rodičů je zaměstnán nebo podniká a měsíčně vydělá alespoň 3410Kč, dávka se automaticky navyšuje o 300Kč.

Jak žádat o dávku?

O dávku musíte žádat každý rok na místně příslušném úřadu práce.

Dávka náleží dítěti, nikoli rodičům, proto od 18 do 26 let musí o částku žádat samo dítě. Do 18 let je žadatelem rodič coby zákonný zástupce. Pokud žádáte o přídavek na dítě mladší 15 let, budete potřebovat také jeho rodný list.

Budete muset vyplnit dva formuláře: Žádost o přídatek na dítě a Doklad o výši čtvrtletních příjmů. Pokud podnikáte, rozhodující bude Vaše daňové přiznání za minulý rok.

Formuláře si můžete stáhnout dopředu na: https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/welcome/index.jsp

Čerpáno z: https://www.euro.cz/byznys/pridavky-na-deti-kalkulacka-formular-narok-osvc-nemecko-1413837 https://www.penize.cz/pridavky-na-dite/402775-pridavky-na-dite-2019-kolik-delaji-a-kdo-ma-narok