Rodičovská do čtyř let věku dítěte?

Dle zákona trvá rodičovská dovolená maximálně do tří let věku dítěte. Může se však stát, že si budete chtít nebo potřebovat volno prodloužit (např. v případě problémů s umístěním dítěte do školky). Je možné o toto zažádat?

Odpověď zní ano. Nežádejte však svého zaměstnavatele o prodloužení rodičovské dovolené, nýbrž o neplacené volno z důvodu péče o dítě. Zaměstnavatel není povinnen takové žádosti vyhovět, dle zákona Vám náleží volno jen do oněch tří let věku dítěte. Pokud Váš manažer nebude souhlasit, budete vyzvána k tomu, abyste ukončila pracovní poměr nebo nastoupila do práce.

I když dostanete neplacené volno, měla byste si být vědoma, že se Vám nedostává stejných výhod jako na rodičovské dovolené. Zaměstnavatel není povinnen Vám po tuto dobu držet pracovní místo. Pokud pro Vás nebude mít práci, můžete dostat výpověď pro nadbytečnost.

Ještě bychom měli dodat, že až do čtyř let věku dítěte můžete dál pobírat rodičovský příspěvek. Zdravotní pojištění je za Vás po tuto dobu hrazeno státem z titulu péče o dítě, jen byste o své situaci měla zpravit svou zdravotní pojišťovnu.

Čerpáno z: https://www.epravo.cz/top/clanky/poskytnuti-neplaceneho-volna-po-skonceni-rodicovske-dovolene-108221.html