Možnosti přivýdělku při mateřské dovolené

Mnoho maminek by si při mateřské rádo přivydělalo. Zákon ale klade jistá omezení, o kterých byste měla vědět, abyste nepřišla o PPM.

Dobrou zprávou je, že částka, kterou si můžete vydělat, není nikterak limitována. Je však třeba si dát pozor, u koho a jakou práci budete vykonávat.

Pokud chci pracovat u zaměstnavatele, kde čerpám mateřskou

Pro svého zaměstnavatele určitě pracovat můžete, nicméně ne na smlouvu, na kterou čerpáte mateřskou dovolenou. Můžete s ním podepsat smlouvu jinou nebo DPP či DPČ. Musíte však vykonávat jinou činnost, než která je uvedena ve smlouvě, na jakou čerpáte mateřskou dovolenou. Nenechte se přemluvit k opaku, mít s jedním zaměstnavatelem více smluv či dohod na jednu a tu samou pracovní činnost je nelegální.

Je možné pracovat i na stávající smlouvu, na kterou čerpáte mateřskou. Za odpracované dny nedostanete Peněžitou pomoc v mateřství. Dávejte si tedy pozor, aby se Vám příjem vyplatil a byl vyšší než PPM.

Jestliže chci pracovat u jiného zaměstnavatele

Chcete vykonávat tu samou činnost, kterou máte uvedenou ve smlouvě, na kterou čerpáte mateřskou? V takovém případě máte povinnost vyžádat si písemný souhlas od předchozího zaměstnavatele. Výjimku mají pouze práce věděcké, umělecké, pedagogické, literární a publicistické.

Pokud chcete vykonávat činnost jinou, o souhlas žádat nemusíte a pracovat můžete bez omezení.

Jsem OSVČ

V takovém případě nesmíte provozovat Vaši živnost v průběhu pobírání PPM. Smíte ale začít provozovat živnost jinou, případně si přivydělat na smlouvu či dohodu. Vykonávaná činnost ale musí být odlišná od živnosti, která je spojena s Vaší mateřskou.

Čerpáno z: https://www.penize.cz/zamestnani/275179-materska-rodicovska-jak-si-na-ni-legalne-privydelat