Úlevy pro rodiče po návratu z MD a RD

Na mnoha místech čteme, jaké mají v práci výhody budoucí matky. Co ale po návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené? Mysleli zákonodárci také na větší děti? Ano! Úlevy se týkají především pracovní doby, pracovních cest a přestávek na kojení.

Pracovní doba

Pokud tomu nebrání vážné provozní důvody, zaměstnavatel je povinnen otcům a matkám upravit pracovní dobu. A to neznamená pouze, že namísto v 7:00 nastoupíte až v 8:15, protože potřebujete dítě odvést do školy. Velmi žádanou úpravou bývá samozřejmě i zkrácení úvazku.

Na druhou stranu není nikde psáno, že by zaměstnavatel nemohl nařídit rodičům např. noční práci nebo přesčas, to zůstává na benevolenci Vašeho nadřízeného. Jedinou výjimku mají zaměstnanci pečující o děti do 1 roku věku. Těm nelze nařídit práci přesčas.

Pracovní cesta

Na pracovní cestu pouze s Vaším výslovným souhlasem by Vás měl zaměstnavatel poslat, pokud:

  • Pečujete o dítě do 8 let věku
  • Jste osamělý zaměstnanec pečující  dítě do 15 let věku

Přestávky na kojení

Pokud pracujete a máte dítě do 15ti měsíců věku, máte nárok na přestávky na kojení. Do jednoho roku věku dítěte Vám náleží dvě půlhodinové přestávky a v následujících 3 měsících 1 půlhodinová přestávka za směnu. Přestávky se započítávají do pracovní doby a přísluší Vám za ně náhrada mzdy.

Čerpáno z: Zákoník práce pro zaměstnavatele, školení Top Vision