Může mi dát zaměstnavatel po návratu z RD výpověď?

Zaměstnavatel Vám může dát výpověď pouze z důvodů, které jsou specifikovány v zákoníku práce v § 52. Jedná se zejména o situace
zrušení zaměstnavatele nebo jeho části, přemístění pobočky, nadbytečnost zaměstnance, ať už početní nebo profesní.

Jedná se o důvody na straně zaměstnavatele. V takových případech je zaměstnavatel oprávněn dát zaměstnanci výpověď nebo se může se zaměstnancem dohodnout na dohodě o ukončení pracovního poměru. V případě obou způsobů ukončení pracovního poměru má zaměstnanec nárok na vyplácení průměrné mzdy v plné výši, a to až do uplynutí výpovědní lhůty a na odstupné.

Výše odstupného je v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele upravena zákoníkem práce a odvíjí se od délky pracovního poměru, přičemž do délky se započítává rovněž mateřská a rodičovská dovolená.

  • v případě, že jste u zaměstnavatele pracovala méně než jeden rok, máte nárok na dostupné ve výši jednoho průměrného platu,
  • pokud jste byla zaměstnána alespoň jeden rok a méně než dva, máte nárok na dvojnásobek průměrného platu,
  • v případě, že jste u zaměstnavatele pracovala alespoň dva roky, máte nárok na trojnásobek průměrného platu.

V případě výpovědi dohodou je výpovědní lhůta i výše odstupného dána Vaší dohodou se zaměstnavatelem.

POZOR: K ukončení pracovního poměru dohodou se nenechte nikým nutit. Obsah dohody a její podpis je projevem Vaší svobodné vůle.